Poškozené knihy při výpůjčce

01.12.2021 00:00

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

PŘI VÝPŮJČCE KNIH, DÁVEJTE PROSÍM DOBRÝ POZOR, JESTLI JE KNIHA V POŘÁDKU.

  • Před samotným vypůjčením dokumentu si prohlédněte knihovní jednotku a její případné poškození ohlaste ihned knihovnici.
  • Neučiníte-li tak, nesete odpovědnost za každé poškození, které bude zjištěno po vrácení. 

 

Čtenář je v případě zjištění poškození knihovní jednotky povinen uhradit knihovně náklady na opravu nebo náhradu této knihovní jednotky. 

Viz. Čl. 27 a 28 v knihovním řádu: KŘ 11_02_2015.pdf (466,2 kB) - dále: Ceník od 11_2_2015.pdf (275,2 kB)

 

 

Používáme: https://pixabay.com/

Jakékoli obrázky z Pixabay můžete použít bez uvádění zdroje v digitální i tištěné formě i pro komerční účely.