Uživatelem knihovny a jejích služeb se může stát každý, kdo svým podpisem na přihlášce, se zaváže dodržovat knihovní řád knihovny.

Knihovní řád ke stažení:  KR od 1.2.2018 pro tisk_A4.pdf (935876)

 

Jak se stát čtenářem Husovy knihovny v Modřanech

Co je třeba k registraci do Husovy knihovny v Modřanech pro dospělé čtenáře:
1) Platný občanský průkaz nebo platný pas 
2) Vyplněná přihláška (k dispozici v knihovně)
3) Zaplacení poplatků:
    100,- Kč roční poplatek
      20,- Kč za vyhotovení čtenářského průkazu

 

Co je třeba k registraci do Husovy knihovny v Modřanech pro děti a mládež (do 15 let):

1) přítomnost zákonného zástupce při registraci
2) platný občanský průkaz zákonného zástupce
3) vyplněná přihláška (k dispozici v knihovně)
4) zaplacení poplatků:
     30,- Kč roční poplatek
     20,- Kč za vyhotovení čtenářského průkazu

 

  • Půjčování knih pro děti i dospělé

V knižním fondu je beletrie, naučná literatura a časopisy. Současně je možné vypůjčit si nejvíce 20 dokumentů. Výpůjční lhůta je 30 dní. Některé dokumenty podléhají 14. denní lhůtě (pro studenty). 

Výpůjčky je možné prolongovat (prodloužit) na: info@hkmodrany.czpřes on-line katalog nebo osobně v knihovně.

 

  • Bezplatný přístup na internet

Husova knihovna v Modřanech má 7 míst s bezplatným přístupem na internet. Jedno z připojení je veřejný internet, kam je přístup i bez čtenářského průkazu knihovny.
Pravidla a zásady používání počítače a internetu pro naše čtenáře pravidla_internet pro naše čtenáře.pdf (302429). Pravidla a zásady používání počítače a internetu pro anonymní návštevníky zde: Veřejný internet pro web.pdf (137,8 kB)

 

  • Čítárna

V knihovně je k dispozici čítárna, kde je možné si v klidu posedět, přečíst si knížku, časopis či povyprávět s přáteli.

 

  • Dětský koutek

V dětském oddělení mají děti možnost si pohrát, kreslit, prohlédnout si knížky. Po dohodě s knihovnicí dětského oddělení si mohou rodiče jít vypůjčit knížku do dospělé části a děti na chvilku nechat v dětském koutku. Rodiče ale vždy ručí za bezpečnost svých dětí.

 

  • Kopírovací služba a tisk z internetu

V knihovně je možné pořizovat zpoplatněné kopie - černobílé (2,- Kč za kopii jedné strany ve formátu A4) pouze z fondu knihovny. Knihovna také nabízí zpoplatněný tisk dokumentů z internetu - černobílý (tisk A4 jedna strana 2,- Kč). Pouze tisk fotografií a obsáhlých obrazových souborů je omezen na 3 exempláře.

 

  • Bezbariérový přístup

Do knihovny mohou bez starosti zavítat občané používající invalidní vozík, občané se sníženou pohyblivostí i rodiče s kočárky. Z boční strany knihovny je bezbariérový vchod. Do prvního patra je možno za asistence knihovnic vyjet výtahovou plošinou.

 

  • Exkurze škol

Husova knihovna v Modřanech nabízí školám exkurze v knihovně. Podle věku dětí a podle přání vyučujících je možné dohodnout buď prohlídku knihovny, seznámení s knižním fondem a výpůjčními pravidly nebo je možné domluvit tematicky zaměřenou exkurzi. Exkurze mohou být zaměřeny například na život a dílo konkrétního spisovatele, na výrobu a historii knih, na projektovou spolupráci tzn. vyhledávání informací v knihovně atd.

Exkurze je potřeba domlouvat s dostatečným předstihem nejlépe u Jany Keblůškové: kebluskova@hkmodrany.cz  nebo osobně v knihovně.