On-line katalog

 

 
Nový katalog má příjemné prostředí a několik pěkných funkcí. Například po přihlášení do svého uživatelského konta, můžete v roletce vybrat možnost: Moje objednávky a okamžitě zjistit kolik máte rezervací, kolik čtenářů je před vámi a předpokládanou dobu, kdy budete mít knihu k dispozici právě Vy!
 
Nebo v roletce vybrat možnost: Moje výpůjčky, kde se zobrazí seznam půjčených knih. Pokud kliknete na políčko Vráceno, zobrazí se všechny dokumenty, které jste kdy měli půjčeny. Navíc můžete kliknout na Autor díla a knížky se seřadí podle spisovatele.
 
 
Vážení čtenáři, pokud máte zarezervovanou knihu a obdržíte e-mailem zprávu, bude v knihovně k vyzvednutí po dobu 14 dnů. 

Pokud si titul nevyzvednete do této doby, bude půjčen dalšímu čtenáři. Tím automaticky ztrácíte nárok na tuto ohlášenou rezervaci. Budete-li si knihu znova rezervovat, budete v pořadí na posledním místě. 

Tato pravidla platí bohužel i pro čtenáře, který e-mail nemají. Ti mají možnost si telefonicky ověřit, zdali je již kniha k dispozici. Druhou možností je, se přihlásit do KATALOGU a sledovat stav svojí rezervace přímo tam.

 

Odpovědi na často kladené dotazy:

REZERVOVAT SI MŮŽETE POUZE DOKUMENTY, KTERÉ JSOU PŮJČENÉ!

 • Jaký mám PIN? PIN = datum narození v pořadí rok, měsíc, den – vždy dvě číslice např. datum narození: 2. 3. 1967 - 670302 (RRMMDD)
 • Jaký je poplatek za rezervaci? Naše knihovna nemá rezervaci zpoplatněnou.
 • Zrušení rezervace. Rezervaci dokumentu je možné zrušit:  

• při osobní návštěvě v knihovně, 
• e-mailem na  info@hkmodrany.cz
• prostřednictvím internetu (On-line katalogu) přes vaše uživatelské konto – ale pouze tehdy, pokud není rezervace již připravena a kniha na vás nečeká. 

 • Proč někdy nelze prolongovat (prodloužit) výpůjčky prostřednictvím internetu? 

  • Výpůjčku prostřednictvím internetu nejde prodloužit, pokud je starší 60 dnů nebo vypršela registrační lhůta čtenáře, případně dluží-li jiné poplatky.. V tom případě je třeba knihovnu navštívit osobně, zavolat nebo požádat o prodloužení e-mailem na: info@hkmodrany.cz

  •  Doporučenou četbu, lze prolongovat pouze o 1 týden. 

 • Kolik dokumentů (knih a časopisů) si mohou půjčit najednou? Můžete si půjčit celkem 20 dokumentů.

 • Pojmy absenční a prezenční výpůjčky. 

  • Absenčně – výpůjčka mimo knihovnu – dokumenty (knihy a časopisy) se půjčují domů. 
  • Prezenčně – výpůjčka pouze v knihovně (týká se knih z příručních knihoven označených signaturou PK, posledních čísel časopisů v čítárně) – dokumenty se domů nepůjčují.

 • Značení literatury

Signatura určuje místo, kde hledaný dokument – knihu můžete najít.

Bez signatury - krásná literatura pro dospělé čtenáře, knihy jsou řazeny podle autorů. Není-li uveden autor, vyhledávejte podle názvu díla.
Číselná signatura - např. 940.53 – naučná literatura v oddělení pro dospělé (číslo znamená třídník mezinárodního desetinného třídění (MDT) a označuje skupinu, ve které je kniha řazena. Pro vyhledání dokumentu v knihovně, můžete požádat knihovnici.
S - kniha je umístěna ve skladu, vyžádejte si ji u výpůjčního pultu,
T – kniha je ve fondu na pobočce Tyršova čtvrť, informujte se u výpůjčního pultu,
M - krásná literatura pro děti a mládež - je řazena podle autorů. Není-li uveden autor, vyhledávejte podle názvu díla.
Číselná signatura pro naučnou literaturu pro děti a mládež - například M 7.03 (MDT) - pro vyhledání dokumentu v knihovně, můžete požádat knihovnici.
PK - fondy příručních knihoven oddělení – půjčují se pouze prezenčně.
 

 

Používáme: https://pixabay.com/

Jakékoli obrázky z Pixabay můžete použít bez uvádění zdroje v digitální i tištěné formě i pro komerční účely.