Žádost o prolongaci

01.10.2019 16:00

Prolongace

Jak žádat el. poštou o prolongaci

Husova knihovna v Modřanech nabízí pro své čtenáře možnost prolongace (prodloužení výpůjční lhůty) prostřednictvím elektronické pošty. Žadatel o prolongaci může napsat e-mailovou zprávu na: info@hkmodrany.cz

 

Žádost, e-mail musí obsahovat:

  • předmět zprávy: prolongace, (e-mail, který nebude obsahovat předmět zprávy nebude ani otevřen),
  • jméno a příjmení čtenáře,
  • číslo průkazky čtenáře,
  • žádost musí být odeslána ještě před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Na žádosti, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebo budou zaslány

již po uplynutí výpůjční lhůty, nebude brán zřetel.

Nejpozději následující pracovní den po přijetí žádostí bude

na zpáteční elektronickou adresu odeslána zpráva

o provedení prolongace, případně o důvodu zamítnutí žádosti.

 

Knihovna nenese odpovědnost za překročení výpůjční lhůty

žadatele o prolongaci:

  • v případě, že prolongaci nebylo možno provést z výše uvedených důvodů,
  • v případě nedoručitelnosti zprávy o neproveditelnosti prolongace na adresu, z níž přišla žádost,
  • v případě neuvedení, nebo chybného uvedení identifikačních údajů čtenáře.

 

 

Používáme: https://pixabay.com/

Jakékoli obrázky z Pixabay můžete použít bez uvádění zdroje v digitální i tištěné formě i pro komerční účely.