Historie knihovny

Myšlenka utvořit ze zdejších spolkových knihoven knihovnu veřejnou a čítárnu se datuje již od roku 1903. Na popud neúnavného knihovníka pana Prokopa Nesvadby byla otázka řešena opět v roce 1914, kdy zaslala Beseda "Tyl" všem spolkům a majitelům knihoven toto provolání:

"V roce 1915 slaviti bude národ náš 
svátek veliký, významu dalekosáhlého 
a to pětistoleté výročí upálení Mistra Jana Husa. 
Celý národ se chystá k oslavě. 
I my chceme přispět malou hřivnou 
a to utvořením "Husovy knihovny" 
a předat tuto do správy obce k veřejnému používání."

Válečná léta způsobila, že jednání spolku Beseda "Tyl" bylo bezvýsledné. Otázka zřízení veřejné Husovy knihovny byla oživena 27.7.1919. Beseda "Tyl" věnovala přes 1.000 svazků knih. Také ostatní spolky (T.J. Sokol, D.T.J., Bratrství a Havlíček) věnovaly své knihy. Tím byl vytvořen základ nové veřejné obecní knihovny.

Po ustavující schůzi 24.2.1920 byla Husova knihovna umístěna v jedné místnosti školy v Radniční ulici. Svoji činnost zahájila 1.10.1922. Od roku 1939 je Husova knihovna přestěhována do budovy MNV č.p. 830. V roce 1945 byla prozatímně umístěna do domu č.p. 125 v Palackého ulici (bývalá hospoda U Lišků). V roce 1949 je přestěhována do ul. Modřanské č.p. 1 a posléze do č.p. 3. Odtud se dospělé oddělení Husovy knihovny v roce 1993 přestěhovalo do současného sídla – objektu bývalé Občanské záložny (později České spořitelny), kde bylo až do povodní roku 2002. Zrekonstruované prostory knihovny na Komořanské ulici jsou čtenářské veřejnosti přístupné od 1.6.2006.

V roce 1993 bylo i dětské oddělení přestěhováno, a to do ulice K Dolům, kde svoji činnost ukončilo dne 30.6.2005. Odtud se stěhuje do zrekonstruovaných prostor na Komořanskou ulici, kde dochází ke sloučení oddělení pro děti a dospělé do jedné budovy.

Pobočka Husovy knihovny (pro dospělé i děti) po několikanásobném stěhování sídlí od roku 1996 v ul. Lysinské.